Зорица Серафимовска - Арсовска

uo zorica sa

Маркетинг менаџер во Инфомедиа Системи – Скопје

Психолошки советник и Тренер по емоционална писменост

Работен стаж : 13 год.

Телефон: 0703430355 /070215240
e-mail: in   zorica@infomedia.com.mk

Образование:

- Филозофски факултет, Психологија – Универзитет „ Св. Кирил и Методи“ во Скопје, Македонија (1984 – 1989): Дипл. психолог
- Македонска Асоцијација за Трансакциска Анализа: Трансакциска анализа 101
- Институт Психополис – Нови Сад (2010): Сертифициран тренер по емоционална писменост
- Комора на психолози на Р.Македонија (2011): Посебна лиценца за Организациска Психологија 
- Европска Асоцијација за советување ЕАЦ (2012): Сертифициран психолошки советник
Членство во професионални здруженија:

- Македонската асоцијација за Трансакциска анализа – МАТА (од 1989 год),
- Европска асоцијација за Трансакциска анализа ЕАТА (од 1989), 
- СОС Детско село Македонија ( Член на Генерално Собрание (од 2003 год), член на УО на СОС Детско село Македонија (јуни 2010 год.); Претседател на УО на СОС Детско село Македонија (јуни 2013 год.))
- Комора на психолози на Македонија ( од 2011 год); 
- Европска асоцијација на советници ( од 2012 год)

Професионално искуство: 
- Како Маркетинг менаџер во Инфомедиа Системи, во текот на 13 години, осмислени и реализирани голем број на настани: промоции, презентации, саеми, конференции, конгреси, свечености и.т.н
- 10 годишно искуство во областа на одржување на голем број обуки, тренинзи и работилници на тема: Комуникациски вештини; градење на тим; презентациски вештини; мотивација и успех; емоционална писменост; менаџерски вештини и лидерство; разрешување на конфликти; продажни вештини; работни стилови и др.
- Повеќегодишно искуство во областа на индивидуално психолошко советување и коучинг. Обучувач во областа на: емоционална писменост, комуникациски вештини, менаџерски вештини, презентациски вештини и вештини на преговарање, разрешување на конфликти, справување со стрес, градење на тим и менаџирање на време, продажни вештини и слично.