Славица Спироска

Член на Управен Одбор на СОС Детско село Македонија

Контакт

Телефон: 070 22 18 87
e-mail: spiroskaslavica@gmail.com

Член е на Управниот одбор од 2010 година.