Прим. Д-р. Иван Двојаков

Ivan-dvojakov

Потпретседател на Управен Одбор на СОС Детско село Македонија

Контакт

Телефон: 070 24 28 16

e-mail: dvojakov@mail.com

Д-р Иван Двојаков е развоен педијатар, со паралелна кариера во практикување на лекарската пракса и како директор на Здравствен дом Скопје. Неговата експертиза и иницијативност доведе до формирањето на Центарот за следење на децата кои се родени со ризик во рамките на Здравствениот дом во Скопје, каде што тој ја остварува својата доглогодишна пракса и и раководи со Центарот.

Тој е вклучен во голем број на едукативни активности и неформални обуки , континуирана медицинска едукација за лекарите и ги има презнтирано своите сознанија и достигнувањата од својата работа на многу научни конференции во земката и во странство.