Отворени огласи
Донирајте
Помогни и ти!
Клуб на
пријатели
Компании
Прирачник за донации
Проекти
Најнови проекти

За Регионалната канцеларија ЦИЕ/ЗНД, бараме посветен Советник за интервентна поддршка

СОС Детски села Интернационал е чадор-организација за над 130 здруженија СОС Детско село насекаде низ светот. За Регионалната канцеларија ЦИЕ/ЗНД бараме посветен Советник за интервентна поддршка

Прочитај повеќе...

30
ДЕК
2016

СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОДДРШКА РАСПИШУВА ОГЛАС ЗА ПСИХОЛОГ

Прочитај повеќе...

27
ДЕК
2016

СОС Детско село Македонија за Проектот за интервентна поддршка распишува оглас за педагози

Прочитај повеќе...

27
ДЕК
2016

Повик за соработници за едукативна поддршка


Прочитај повеќе...

24
АВГ
2016
Повик за консултант за подготовка на

Cost-benefit анализа за воведувањето на моделот на социјални договори во РМ

Прочитај повеќе...


12