Отворени огласи
Донирајте
Помогни и ти!
Клуб на
пријатели
Компании
Прирачник за донации
Проекти
Најнови проекти

За Регионалната канцеларија ЦИЕ/ЗНД, бараме посветен Советник за интервентна поддршка

СОС Детски села Интернационал е чадор-организација за над 130 здруженија СОС Детско село насекаде низ светот. За Регионалната канцеларија ЦИЕ/ЗНД бараме посветен Советник за интервентна поддршка

Прочитај повеќе...

30
ДЕК
2016

СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОДДРШКА РАСПИШУВА ОГЛАС ЗА ПСИХОЛОГ

Прочитај повеќе...

27
ДЕК
2016

Бараме соработник за грижа за млади

Прочитај повеќе...

19
МАЈ
2017

СОС Детско село Македонија за Проектот за интервентна поддршка распишува оглас за педагози

Прочитај повеќе...

27
ДЕК
2016

Повик за соработници за едукативна поддршка


Прочитај повеќе...

24
АВГ
2016
12   

Бараме соработник за грижа за млади

Приватната установа СОС Детско село Скопје која обезбедува топол дом и родителска грижа за деца и млади без родители и родителска грижа, огласува едно работно место на определено време во Програмата за грижа за млади:Соработник за грижа за млади

Повеќе информации прочитајте овде: