Почетна
Донирајте
Помогни и ти!
Клуб на
пријатели
Компании
Прирачник за донации
Проекти
Најнови проекти
Кои сме ние Што работиме Како да помогнете Застапување Поддржувачи Новости Медиуми ЧР Контакт Клуб на пријатели Активности Кому помагаме? Мапа на сајтот Utilities Пребарување Прирачник за донации Проeкти Публикации Во изработка Продажба на честитки Донации Анализи

Завршна работна средба на Платформата за унапредување на состојбата на децата/семејствата во социјален ризик-Гази Баба

На 24 декември 2014 година, во просториите на Советодавниот Центар за родители и деца Гази Баба, се одржа работна средба со соработниците на Советодавниот Центар за родители и деца Гази Баба и претставниците на Платформата. Средбата беше со цел споделување на добри практики и позитивни искуства од заедничката соработка во текот на 2014 година и предлог иницијативи за 2015 година.  

2104

На работната средба присуствуваа 20 претставници од 11 институции и организации.

Од страна на претседавачот на Платформата г-а  Шумкоска, беше презентиран извештај за реализирани активности и иницијативи со соработниците за периодот јануари-декември 2014 година. Присутните, ја искажаа својата гордост и задоволство од постигнатите резултати на Платформата.

Исто така, беа дадени предлози за унапредување на соработката во 2015 година: (Едукативни работилници со родителите на децата кои посетуваат градинка; Бесплатна Правна помош и совети за семејствата во социјален ризик; Заеднички настани помеѓу СОС и учениците од локалните основни училишта; Подготовка на База на податоци за семејства во социјален ризик и мапирање на потребите на семејствата во социјален ризик; Воспоставување на соработка со други мрежи и платформи; Заедничко аплицирање на проекти; Размена на контакти помеѓу соработниците со краток опис со нивните ингеренции и услугите кои ги даваат; Мапирање на деца од 0 до 6 години, на територија на општина Гази Баба; Зајакнување на капацитетите на членките на Платформата; Да се зголеми бројот на членови на Платформата; Продолжување на соработката за проектот „Летна Приказна“ и опфаќање на поголем број на учесници; Организирање на заеднички настани и хуманитарни акции; Заеднички јавни трибини и дебати; Промоција на Платформата во заедницата;

Работната средба заврши со оптимизам за продолжување и збогатување на соработката во наредната 2015 година.

2013