Архива на новости

Учество на СОС Детско село на петтиот регионален студентски конгрес

Институтот за социјална работа и социјална политика „Мајка Тереза” при Филозофскиот факултет од Скопје, и Асоцијацијата на студенти по социјална работа, го организираа петтиот регионален студентски конгрес, од 11.05.2017 до 14.05 2017 година. На конгресот учествуваа вкупно 48 студенти, од универзитетите во Скопје, Љубљана, Белград, Мостар, Подгорица, Бања Лука и Сараево.

Прочитај повеќе...

21
ЈУН
2017

СОС Детско село Македонија дел од Саем за вработување


На 15 јуни во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија се одржа Саем за вработување, предвиден како практичен начин за спојување на работодавачите и невработени лица. 

Прочитај повеќе...

19
ЈУН
2017

Посета од студентите по Социјална работа и социјална политика

СОС Детско село Македонија, во рамките на потпишаниот Меморандум со Институтот за социјална работа и социјална политика, периодично организира научни посети за студентите по социјална работа, со цел, во рамките на своите студии, тие и практично да се запознаат со начинот на грижа за децата во СОС Детско село во Програмата за згрижувачки семејства и развој на деца, како и улогата на социјалниот работник во системот за поддршка на СОС Детско село.

Прочитај повеќе...

13
ЈУН
2017

Улогата и значењето на згрижувачките семејства во системот на социјалната заштита

По повод денот на згрижувачите кој секоја година се одбележува на 1 јуни, СОС Детско Село Македонија организираше работна стручна средба на 25 мај 2017 во просториите на Ресурсниот центар во Гази Баба. Стручната средба имаше цел да го истакне значењето на згрижувачите во Република Македонија и да поттикне дискусии за улогата и значењето на згрижувачките семејства во системот на социјалната заштита.На средбата беа присутни згрижувачи од згрижувачки семејства во Скопје, згрижувачи кои се поддржани од СОС Детско село, претставници од ЈУМЦСР на Град Скопје, социјални работници од Психијатриска болница Скопје, претставници од Институтот за социјална работа на Филозофскиот факултет во Скопје и претставници на СОС Детско село.

Прочитај повеќе...

12
ЈУН
2017

Годишно собрание на Здружението на граѓани СОС Детско село Македонија

На 06.06.2017 година се одржа редовното Годишно Собрание на Здружението на граѓани СОС Детско Село Македонија. На оваа средба освен што се презентираше работата на организацијата и беше усвоен и годишниот и ревизорскиот извештај за 2016 година, Здружението на граѓани го збогати своето семејство со 11 нови членови, граѓани кои ја препознаа вредноста на нашата работа и кои сакаат посветено и хуманитарно да ја помогнат работата на нашата организација.

Прочитај повеќе...

12
ЈУН
2017
123...31