Архива на новости
Донирајте
Помогни и ти!
Клуб на
пријатели
Компании
Прирачник за донации
Проекти
Најнови проекти

ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТИ за спроведување на анализа за  правните и буџетските можности на државата за финансирање на социјални услуги и проекти

Анализата треба да ги идентификува сите правни и буџетските можности за обезбедување на финансиска поддршка од страна на државата, на сите даватели на услуги вклучувајќи ги и граѓанските организации  во сферата на социјалните услуги и даде јасна претстава за националната стратегија и перспектива  во однос на правната состојба и државното финансирање во областа на давање услуги и алтернативна грижа за деца.

Заинтересираните кандидати можат да ги погледнат деталните услови на повикот на следниот линк