Контакт
СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА НАЦИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА

Ул. Ристо Шишков број 25, 1000 Скопје
тел. +389(0)2 3290 556
Жиро сметка за донации:
210-055217340-187 – Тутунска банка

Национален директор
Јулијана Гапо

Директор за развој на програми
Марио Јанчев

Контакт лицa:

Александра Спасевска
тел: +389 (0)2 3290 556 лок.103

Викторио Јаковлески
тел: +389 (0)2 3290 556Погледни ја локацијата на СОС Детско село Македонија на карта

СОС ДЕТСКО СЕЛО СКОПЈЕ

ул. Финска 131, 1040 Скопје
тел. +389 (0)2 2535 010
факс. +389(0)2 2535 010 лок.106

Директор на програми
Александра Ивановски

Контакт лицa:
Милена Стојановска
тел. +389 (0)72 212 091

Даринка Ристиќ

тел. +389 (0)71 344 506

Погледни ја локацијата на СОС Детско село Скопје на карта

СОВЕТОДАВЕН ЦЕНТАР ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА
ШУТО ОРИЗАРИ

бул. Македонско Косовска Бригада
бр.30 локал 2, 1000 Скопје
тел/факс +389(0)2 2651 653

Контакт лицe:
Проектен Координатор
Кристијан Нушков

Погледни ја локацијата на СОС Советодавен центар за родители и деца - Шуто Оризари на карта

СОВЕТОДАВЕН ЦЕНТАР ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА
ГАЗИ БАБА

Ул. Палмиро Тољати бб, 1000 Скопје
Градинка 25 Мај-Клон Искра
тел/факс +389(0)2 2533 828

Контакт лице:
Проектен Координатор
Јулијана Шумкоска

Погледни ја локацијата на СОС Советодавен центар за родители и деца - Гази Баба на карта

СОС Младинска Заедница 1

Ул. Бутелска 6/8
тел/факс +389(0)2 2670087

Контакт лице:
Одговорен соработник за грижа за млади - Младински лидер
Јане Петровски

Погледни ја локацијата на СОС Младинска Заедница 1 на карта

СОС Младинска Заедница 2

Ул. 6 Бр.25
тел/факс +389(0)2 3094661

Контакт лице:
Одговорен соработник за грижа за млади - Младински лидер
Илчо Бадаров

Погледни ја локацијата на СОС Младинска Заедница 2 на карта