Соработка помеѓу СОС Детско село и центарот за интегрална рехабилитација „Виготски"

Во текот на месец мај 2017 година, СОС Детско село во рамките на програмата за социјална превенција, беше домаќин на претставници од Центарот за интегрална рехабилитација „Виготски" Велес.

Прочитај повеќе...

17
МАЈ
2017

Проектот за интервентна поддршка при СОС Детско село Македонија домаќин на партнерите во проектот поддржан од Европската унија и од „Еразмус +"

Прочитај повеќе...

21
АПР
2017

Театрите за децата од СОС Детско село Македонија

Прочитај повеќе...

27
МАР
2017
Сите новости >>